Glasstyper

Glassmester Kaare Nilsen AS tilbyr omfattende tjenester innen glassarbeid, dører, og vinduer. Med et dedikert team av fagfolk leverer vi skreddersydde glassløsninger, høykvalitets dører og vinduer, samt tilpassede rammer. Besøk vår utstillingshall for inspirasjon, og ta gjerne kontakt for konsultasjon og estimat. Vi legger vekt på sterke kundeforhold og samarbeider tett med partnerbedrifter for å sikre et bredt spekter av tjenester.

Støy er et miljø og helseproblem.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. En del har opplevd 3-lags glass som har svært gode støydempende egenskaper, og har antagelig trodd at det kun er antall lag som gjør at det er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av to lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

Laminnering gir støydemping.

En ytterligere lyddempning oppnås, når det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene, som dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnår man særlig gode støydempende resultater. Man oppnår også økt lyddemping ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Et teknisk eksempel på støydempende glass:

Ta f.eks. et 6-12-4 isolerglass (6 mm glass – 12 mm hulrom – 4 mm glass). Dette isolerglasset har en lydisoleringsevne på 35 dB, hvor et vanlig 4-12-4 isolerglass kun har en lydisoleringsevne på 31 dB. En reduksjon av lyden med kun 10 dB, vil av det menneskelige øre, bli oppfattet som en halvering av støyen. Derfor vil en mindre konstruksjonsendring for en minimal ekstrautgift være tilstrekkelig for å oppnå en merkbar reduksjon av støynivået. Avstanden mellom glasslagene i et isolerglass kan økes, hvis støyen ønskes dempet ytterligere. Glassfagkjedens glassmestere leverer og monterer ulike typer støydempende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington: Støydempende glass

Det finnes et variert tilbud på markedet av sikkerhetsglass som sikrer deg og dine verdier.

Det finnes et variert tilbud i markedet av sikkerhets- og sikringsglass, som gir hhv. personsikkerhet og sikrer verdier. Bruk av sikkerhets- og sikringsglass endrer ikke glassets energimessige egenskaper vesentlig i forhold til vanlig 2-lags isolerglass. Nesten alle isolerglass med sikkerhets- og sikringsglass kan også oppfylle funksjoner som energisparing, solavskjerming og lydisolering.

Typer av sikkerhetsglass:
  • Herdet glass
  • Lamiert glass

For noen år siden var brannvern ensbetydende med tette, ugjennomsiktige vegger i stål og betong, men i dag får du glass som beskytter. Det finnes løsninger som gjør det mulig med passiv seksjonering av et bygg slik at brannen ikke sprer seg mellom rommene i bygget samtidig som lys og åpne rom kan ivaretas.

Brannbeskyttende isolerglass kan enten forhindre røyk- og brannspredning (Brann klasse E), eller ytterligere forhindre varmestråling (klasse EI) i kortere eller lengre tid, avhengig av isolerglassets oppbygging. Brannbeskyttende isolerglass klassifiseres etter brannmotstandsevne (E, EW eller EI) og tallet (minuttangivelsen) angir funksjonstiden.

Brannbeskyttende glass kan kombineres med andre glasstyper i isolerglass dermed får du et brannsikkert glass som på samme tid sikrer høyt lysinnslipp.

Når du skal velge brannvernglass er det viktig å tenke på:

  • hvor i bygget glasset sitter
  • hva skal glasset beskytte
  • hva skjer hvis glasset ikke holder?

Har du spørsmål om brannglass ring oss på tlf: 815 33 022 eller finn din glassleverandør her: www.glassfagkjeden.no/finn-glassleverandor

Hvordan oppfører glasset seg når det utsettes for meget sterk varme

I denne videoen vises hvordan et brann-glass oppfører seg ved sterk varme og hvor mye det faktisk kan beskytte ved høye temperaturer. Testen er utført i en test ovn:

www.youtube.com

Et gammeldags isolerglass lar en stor del av varmen slippe ut i det fri. Idag er målsetningen å skape best mulig inneklima ved lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Med et moderne energispareglass eller lavenergiglass slippes lyset og energien fra solen inn i rommet, og glasset hjelper til med å beholde varmen inne.

Energispareglass reflekterer varme

Et energispareglass (lavenergiglass) har et usynlig belegg som reflekterer varmen tilbake inn i rommet. Belegget sørger for at varmen holder seg inne og ikke forsvinner rett ut igjen. Dermed vil du merke at du oppnår en betydelig besparelse på strømregningen. Du får det hyggeligere i huset ditt med energispareglass i vinduene dine. Romtemperaturen stiger, uten at du trenger å skru opp varmen. Når overflatetemperaturen stiger, slipper du også problemet med dugg på innsiden. Samtidig er det slutt på kulderas, som oppleves som trekk og kald luft når du sitter inntil vinduene. Med energispareglass stiger både komforten og humøret adskillige grader. Det eneste som synker er strømregningen!

Energispareglass er mer miljøvennlig

Når du bruker mindre energi på oppvarming, forurenser du mindre. På den måten bidrar du til å begrense CO2-utslippet. Derfor er ikke energispareglass bare et spørsmål om din og din families komfort og strømregning, men også et spørsmål om forbedring av vårt felles miljø på en enkel og effektiv måte.

Er du interessert i å vite mer?

Her er litt mer tekniske detaljer bak begrepet energispareglass Solenergi er kortbølget energi og lys, mens romvarme og varme fra radiatorer og menneskets kropp er langbølget energi. Energiglass er tilført et belegg. Som floatglasset slipper dette glasset også inn solens lys og energi til rommet, som dermed får tilført “gratis” energi. Samtidig reflekterer det belagte glasset den langbølgede romvarmen tilbake i rommet. Et energiglass vendt mot solen slipper mer energi inn i rommet, enn det slipper ut. Energiglass er belagt med et ganske tynt metallag. Det anvendes to forskjellige belegningsmetoder: Hard coating (hard belegging) påføres under fremstillingen av glasset, når det er flytende Soft coating påføres ved en etterbehandling av glasset. Soft coatingSoft coating gir oftest glasset en bedre effekt enn hard coated glass, men er mer sårbart overfor fysisk påvirkning. Hard coated glass er ripefast. Belegget skal alltid vende mot hulrommet i isolerglasset. Beleggene er nesten usynlige, med en svak fargenyanse som varierer, avhengig av type og produsent.

Varmetapet energiglass

Sammenlignet med vanlig 2-lags isolerglass reduserer energiglass varmetapet til under det halve. Når det gjelder varmeisolering har det ingen betydning hvilken av glassene som vender inn mot rommet. Med de fleste typer energiglass kan man kontrollere om det usynlige belegget er til stede, ved å holde et lys f.eks. en tent lighter opp foran energiglasset. Lyset/flammen speiles i hver av de fire glassoverflatene. Det belagte glasset har en annen farge i speilingen, ofte rødlig eller blågrå. OBS! Holdes flammen for tett mot glasset kan det sprekke!

Glassfagkjedens glassmestere leverer og monterer ulike typer energispareglass. Se produktinformasjon om energisparende glass hos Pilkington: Energisparing

Isolerglass

Isolerglass er en fellesbetegnelse på vanlig floatglass som er limt sammen i en glasskonstruksjon som består av flere lag glass. Mellom glasslagene er det en avstandsprofil og gass.

Multifunksjonelle isolerglass

De fleste isolerglass som leveres i dag, er multifunksjonelle, dvs. at flere ulike glassegenskaper er kombinert i ett og samme isolerglass. Noen eksempler på dette er selvrensende glass, solbeskyttende glass, sikkerhetsglass, støydempende glass og dekorglass.

Glassfagkjedens medlemmer leverer og monterer ulike typer isolerglass. Er du på utkikk etter en som kan hjelpe deg med å velge rett glass, finn din lokale glassleverandør her eller ta kontakt med oss, så settes du i kontakt med et av våre medlemmer i ditt område.

Trodde du at solbeskyttelse kun kunne oppnås ved bruk av persienner eller markiser? Det finnes faktisk glass som har solbeskyttende belegg.

Disse glassene fungerer på den måten at de stopper deler av solvarmen, slik at du får et mer behagelig inneklima. Tidligere var alle solbeskyttende glass veldig mørke, men dette er ikke lenger tilfelle. I dag kan du få solbeskyttende glass som slipper inn nesten like mye lys som tradisjonelle glass. Det finnes mange forskjellige varianter, det kommer an på hvilket behov du har. Er du usikker på hva du skal velge, ta kontakt med et av våre medlemmer – Glassfagkjeden KAN glass!

Ønsker du å vite mer om solbeskyttende glass?

Hvis for mye av solens energi trenger igjennom glassene, kan det oppstå et dårlig inneklima i form av uhensiktsmessig høye temperaturer, som kun kan fjernes med energikrevende ventilasjons-og airconditionanlegg. Solavskjermende isolerglass kan holde opp til 85 prosent av solenergien ute og dermed overholde lovkravet om maks 25 °C. Inneklimaet bli dermed lettere å styre året rundt.

Enten gjennomfargede eller belagte

Halvdelen av solstrålingen finnes i det synlige området. Man kan derfor ikke fjerne uønsket solenergi uten å endre på lysets sammensetning, og dermed farge gjennom glasset. Solbeskyttende glass er enten gjennomfargede eller belagte og absorberer og reflekterer en stor del av solstrålingen. I noen solbeskyttende glasstyper er lysrefleksjonen som i vanlig floatglass, og lysgjennomgangen meget høy. Da en vesentlig del av solenergien absorberes i glasset, skal det solbeskyttende glasset alltid plasseres ytterst i isolerglasset for best mulig å lede bort den absorberende solenergien.

Enten gjennomfargede eller belagte

Halvdelen av solstrålingen finnes i det synlige området. Man kan derfor ikke fjerne uønsket solenergi uten å endre på lysets sammensetning, og dermed farge gjennom glasset. Solbeskyttende glass er enten gjennomfargede eller belagte og absorberer og reflekterer en stor del av solstrålingen. I noen solbeskyttende glasstyper er lysrefleksjonen som i vanlig floatglass, og lysgjennomgangen meget høy. Da en vesentlig del av solenergien absorberes i glasset, skal det solbeskyttende glasset alltid plasseres ytterst i isolerglasset for best mulig å lede bort den absorberende solenergien.

Glassfagkjedens glassmestere leverer og monterer ulike typer solbeskyttende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington: Solbeskyttende glass

Støy er et miljø og helseproblem.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. En del har opplevd 3-lags glass som har svært gode støydempende egenskaper, og har antagelig trodd at det kun er antall lag som gjør at det er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av to lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

Laminnering gir støydemping.

En ytterligere lyddempning oppnås, når det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene, som dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnår man særlig gode støydempende resultater. Man oppnår også økt lyddemping ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Et teknisk eksempel på støydempende glass:

Ta f.eks. et 6-12-4 isolerglass (6 mm glass – 12 mm hulrom – 4 mm glass). Dette isolerglasset har en lydisoleringsevne på 35 dB, hvor et vanlig 4-12-4 isolerglass kun har en lydisoleringsevne på 31 dB. En reduksjon av lyden med kun 10 dB, vil av det menneskelige øre, bli oppfattet som en halvering av støyen. Derfor vil en mindre konstruksjonsendring for en minimal ekstrautgift være tilstrekkelig for å oppnå en merkbar reduksjon av støynivået. Avstanden mellom glasslagene i et isolerglass kan økes, hvis støyen ønskes dempet ytterligere. Glassfagkjedens glassmestere leverer og monterer ulike typer støydempende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington: Støydempende glass

Selvrensende glass høres ut som en drøm, men det er faktisk virkelighet!

Det selvrensende glasset Pilkington Activ, er et helt vanlig glass med et spesielt belegg som gjør at det renser seg selv. Hvordan fungerer selvrensende glass?Belegget har en dobbelt funksjon, men først av alt må glasset lades opp av UV-stråler. Det er nok med dagslys, i og med at det også inneholder UV-stråler. Men med direkte sollys går ladingen litt raskere. Når glasset er ladet opp, begynner renseprosessen. Det hele skjer gjennom en fotokatalytisk prosess, der organisk skitt brytes ned og løses opp.

Hydrofilt

Den andre funksjonen til belegget er at det er hydrofilt. Det medfører at når vann kommer på glasset, renner det som en ‘film’ i stedet for å renne i striper. Dermed får det med seg den skitten som allerede er løst opp. Det tørker dessuten fort, og du får ikke de stygge tørkeflekkene du normalt får.

Hageslange

Det er altså to ting som skal til for at glasset fungerer; UV-stråler og vann. Ofte er ikke en vanlig regnskyll nok, så vi anbefaler at du tar hageslangen fatt. Men det er vesentlig enklere enn bøtte, klut og stige! Mange lurer på om belegget kan slites av, men det kan det ikke. Det er lagt på i produksjonen av glasset, og varer like lenge som selve glasset.

Et annet vanlig spørsmål er om det lades fort ut. Men det er kun behov for en liten porsjon UV-stråling for å holde belegget atkivert, så det fungerer til og med i overskyet vær og vannrenseeffekten vil holde seg gjennom natten.

Ønsker du å få vite mer om selvrensende glass og f.eks. hva det koster?

Ta kontakt med oss i dag så får du hjelp. Pilkington Activ gjør vindusvasking til en lek!

Det finnes et variert tilbud på markedet av sikkerhetsglass som sikrer deg og dine verdier.

Det finnes et variert tilbud i markedet av sikkerhets- og sikringsglass, som gir hhv. personsikkerhet og sikrer verdier. Bruk av sikkerhets- og sikringsglass endrer ikke glassets energimessige egenskaper vesentlig i forhold til vanlig 2-lags isolerglass. Nesten alle isolerglass med sikkerhets- og sikringsglass kan også oppfylle funksjoner som energisparingsolavskjerming og lydisolering.

Typer av sikkerhetsglass:

  • Herdet glass
  • Lamiert glass